MAŞA BİRİNCİDƏDİR

Maşa birincidədir,
Nə gözəl forması var!
Nişastalı önlüyün
Dik qoysan, dik də qalar.

Önlüyü qırçın-qırçın,
Paltarısa büzməli.
Qiyməti də “5” olsa
Olar tam səliqəli!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s