Arıçılar

Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün düşüb Oğuz rayonunda məskunlaşmış bir ailə. Arıçılıq dədə-baba peşələri olduğu üçün çətinliklərə baxmayaraq burada da bu ənənəni davam etdirməyə çalışırlar. Arıların ailənin ən kiçik üzvünə kimi sancmasına baxmayaq, ağsaqqal onlardan incimədiyini və “Bal tutan barmağın da yalayar, bal tutanı arı da dalayar” deyə bildirdi. Səxavətlə məni evlərində qonaq etmək istəsələr də, bir rayonda ən çoxu Continue reading

Solo backpacking

                                                                                                                                        A good traveller has no fixed plan and is not intent on arriving. /Lao Tzu/

Well, actually, I was planning to write a post about my hitching experience quite a while ago, but then, my laziness got in the way, like always and here I am, ended up with copying/pasting all my #hitchhiking and #avtostop hashtagged tweets that I wrote during my nearly five-week-long trip. I still believe, one day I’ll write a proper post with lots of pictures and videos in it. I have plenty of materials in my backpack to work with, but for now, this is all I can offer 🙂 Continue reading