Random tweets

TwitterOkay, let me admit it: Among all the social networks that I’m on, Twitter is the most addictive. It is now 4 years since I started using  Twitter.  The only network I don’t want to get rid of ! Why?! I don’t know. Maybe because there are more useful updates. No ‘friend’ requests and games, less characters, more effectual and beneficial. Ehm… no, I’m not an avid user 🙂 I don’t want to become one. What if I lose all my interest in this website?!  There were shutdown rumours, but I don’t think it will happen soon. Yet I decided to adapt some of my tweets into a quick blog post. Just to be on the safe side 😉 Cheers! Continue reading

Üşüyən nənə

Bu gün bir düşündürücü hadisənin şahidi oldum.

İşdən evə gələndə 20 Yanvar stansiyasının çıxışında bir qadın yaxınlaşıb üzdən sağlam görünən dilənçiyə pul verdi. Qadının hardasa 6 və 9 yaşlarında olan iki oğlu maraqla qadını gözdən keçirirdi. Dilənçidən uzaqlaşdıqca pilləkənlərin lap yuxarısında bir qarı nənənin qabağına 3-4 dənə işçi əlcəyi qoyub satırdığını görən böyük oğlan “Ana, gərək pulu o dilənçiyə xalaya verməzdik, burda üşüyən nənədən nəsə alardıq” dedi!

Sizcə düzmü dedi uşaq? Sədəqə verən zaman dilənçinin fiziki normal görünməsinə fikir verməliyikmi?