Ayaqyalın quşlar

Axı niyə ördəklər,
Toyuq, qazlar, leyləklər,
Göyərçinlər, sərçələr,
Büüütün bu dimdiklilər,
Büüütün bu lələklilər,
Ayaqyalın gəzirlər?!
Şaxta boran olanda,
Bəs onlar üşümürlər?!

Çünki bu tənbəl quşlar,
(Xüsusən də bayquşlar)
Məktəbdə əmək dərsin,
Yaxşı oxumayıblar.
Milləri atıb küncə,
Elə hey oynayıblar.
Qışda geyinmək üçün
Corab toxumayıblar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s