Ayaqyalın quşlar

Axı niyə ördəklər,
Toyuq, qazlar, leyləklər,
Göyərçinlər, sərçələr,
Büüütün bu dimdiklilər,
Büüütün bu lələklilər,
Ayaqyalın gəzirlər?!
Şaxta boran olanda,
Bəs onlar üşümürlər?!

Çünki bu tənbəl quşlar,
(Xüsusən də bayquşlar)
Məktəbdə əmək dərsin,
Yaxşı oxumayıblar.
Milləri atıb küncə,
Elə hey oynayıblar.
Qışda geyinmək üçün
Corab toxumayıblar!