İnsan

Dünyaya yaxşımı, pismi gəlib quş,
Fərq etməz, uçacaq, bu ona xasdır.
Di gəl ki, insanda belə olmurmuş.
İnsantək yetişmək lazımdır, çünki,
İnsantək doğulmaq hələ çox azdır!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s